Wsparcie IT

W ramach wsparcia IT, Partnerzy naszej Sieci przekazują Klientom dedykowane kanały komunikacji. Ich zadaniem jest pełna rejestracja cyklu życia zgłoszenia serwisowego – od momentu jego utworzenia, aż do rozwiązania problemu.

Wsparcie IT

W ramach wsparcia IT, Partnerzy naszej Sieci przekazują Klientom dedykowane kanały komunikacji. Ich zadaniem jest pełna rejestracja cyklu życia zgłoszenia serwisowego – od momentu jego utworzenia, aż do rozwiązania problemu.

Jak możemy Ci pomóc?

W ramach wsparcia IT, Klienci naszej Sieci otrzymują kompleksową usługę, która umożliwia szybką reakcję na sytuacje wymagające natychmiastowego działania w obszarach dotyczących systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego. Dzięki ścisłej współpracy z naszymi Partnerami, specjalizującymi się w różnorodnych obszarach IT, możemy zapewnić Klientom profesjonalną i kompleksową obsługę, zgodną z ich indywidualnymi potrzebami.

Nasi Partnerzy zapewniają zdalną pomoc techniczną dla Użytkowników końcowych, a także szkolenia z obsługi systemów, które umożliwiają bardziej efektywne korzystanie z narzędzi informatycznych w organizacjach. Usługi Partnerów naszej Sieci obejmują również implementację nowoczesnych rozwiązań IT oraz ich administrację, co umożliwia dostosowanie infrastruktury informatycznej do bieżących potrzeb biznesowych.

W ramach usługi wsparcia IT dla Klientów biznesowych Sieć Partnerów Oben & Company wdraża dedykowane kanały komunikacji, umożliwiające pełną rejestrację cyklu życia zgłoszenia serwisowego – od momentu jego utworzenia, aż do rozwiązania problemu. Gwarantuje to Klientom szybką reakcję na potrzeby biznesowe oraz skuteczną obsługę IT, co przekłada się na zwiększenie efektywności oraz rentowności działalności ich organizacji.

Oferta wsparcia IT to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które nie posiadają własnego działu IT lub chcą zredukować koszty utrzymania takiego działu. Dzięki usługom oferowanym przez Partnerów naszej Sieci, Klienci mogą skoncentrować się na prowadzeniu swojego biznesu, z kolei nasi Partnerzy zapewniają im pełną obsługę informatyczną na najwyższym poziomie.

Na czym polega Wsparcie IT?

Wsparcie IT obejmuje działania mające na celu utrzymanie sprawności oraz wydajności systemów informatycznych, a ponadto zapewnienie pomocy usługobiorcom w razie problemów z ich użytkowaniem.
Wsparcie IT, może obejmować różne rodzaje działań, takie jak:

  • Pomoc techniczna – udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące użytkowania systemów informatycznych oraz rozwiązywanie problemów z ich działaniem;
  • Administracja systemowa – zachowanie systemów informatycznych w bezpiecznym oraz wydajnym stanie poprzez regularne aktualizacje, tworzenie kopii zapasowych oraz monitoring;
  • Projektowanie i implementacja nowych rozwiązań informatycznych – tworzenie nowych systemów lub modernizacja już istniejących w celu poprawy wydajności oraz efektywności ich funkcjonowania;
  • Szkolenia – organizowanie szkoleń dla użytkowników w zakresie korzystania z systemów informatycznych oraz ich nowych funkcji.

Wsparcie IT może być niezbędne w każdej firmie, która korzysta z systemów informatycznych. Ponadto pozwala ono zapewnić sprawne działanie systemów w ich codziennym użytkowaniu.

Ile kosztują usługi Wsparcia IT?

Proces wyceny usług wsparcia IT, polega na ustaleniu potrzeb i oczekiwań Klienta, ocenie obecnych rozwiązań informatycznych w jego organizacji, określeniu zakresu świadczonych usług, oszacowaniu kosztów związanych z ich świadczeniem, a finalnie utworzeniu korzystnej dla niego oferty.

Wycena usługi wsparcia IT, może być uzależniona od wielu różnych czynników, takich jak:

  • Rodzaj usług – ma istotny wpływ na ich koszt. Pomoc techniczna będzie tańsza niż projektowanie czy implementacja nowych rozwiązań informatycznych;
  • Złożoność usług – im bardziej skomplikowane są świadczone usługi, tym więcej czasu i zasobów będzie trzeba poświęcić na ich wykonanie, to z kolei przełoży się na wyższy koszt;
  • Poziom ryzyka – wyższe ryzyko związane z systemami informatycznymi, może wymagać bardziej szczegółowej i częstszej obsługi, co przełoży się na wyższy koszt;
  • Wielkość firmy – wycena usługi wsparcia IT może być uzależniona od wielkości firmy Klienta. Dla dużej organizacji z wieloma użytkownikami i skomplikowanymi systemami informatycznymi, koszt usług będzie wyższy niż ma to miejsce w przypadku małej firmy.
  • Miejsce świadczenia usług – wycena usług wsparcia IT może być uzależniona od tego, czy są one świadczone stacjonarnie, czy też zdalnie. W przypadku usług świadczonych stacjonarnie, koszt ten może być wyższy ze względu na konieczność dojazdu specjalisty.
  • Częstotliwość świadczenia usług – wycena usług wsparcia IT, może być uzależniona od tego, jak często są one świadczone.

Podsumowując, wycena usługi wsparcia IT zależy od rodzaju, złożoności, poziomu ryzyka, wielkości firmy, miejsca i częstotliwości świadczenia usług.

Jak wygląda przebieg współpracy?

1

Audyt informatyczny

Wraz z naszymi Partnerami przeprowadzamy audyt informatyczny potrzeb naszego Klienta. Gromadzimy niezbędne informacje w celu opracowania korzystnego rozwiązania.

2

Wybór właściwego Partnera(ów)

Wybieramy Eksperta lub tworzymy zespół Ekspertów, którzy dzięki doświadczeniu oraz wiedzy, są w stanie sprostać wyzwaniu realizacji usług(i) na najwyższym możliwym poziomie.

3

Realizacja usługi informatycznej

Nasi Partnerzy wdrażają adekwatną do wymagań technologię. Jeśli projekt wymaga większego zaangażowania personelu, dobieramy do jego realizacji kolejnych Ekspertów.

4

Rozliczenie projektu

Wraz z Partnerami rozliczamy zakres prac, bazując na pierwotnych ustaleniach. Jeśli usługa wymaga administracji, nasi Partnerzy mogą zobowiązać się do długotrwałej współpracy.

Wyślij do nas zapytanie ofertowe

Oben Digital & Technologie

No posts