Transmisja danych

Dedykowane dla firm rozwiązania chmurowe, kolokacja urządzeń IT, maszyny wirtualne, serwery pocztowe oraz systemy kopii zapasowych.

Transmisja danych

Dedykowane dla firm rozwiązania chmurowe, kolokacja urządzeń IT, maszyny wirtualne, serwery pocztowe oraz systemy kopii zapasowych.

Jak możemy Ci pomóc?

Oferowane przez naszego Partnera – usługi w obszarze transmisji danych dla biznesu to zestaw rozwiązań informatycznych umożliwiających firmom skuteczne zarządzanie i przetwarzanie danych. W skład usług wchodzi m.in. kolokacja sprzętu IT, rozwiązania chmurowe, infrastruktura sieciowa z awaryjnym podtrzymaniem zasilania ze wsparciem IT, wirtualizacja systemów, serwery pocztowe z zaawansowanymi filtrami antyspamowymi, a także migracja serwerów.

Na czym polega usługa Transmisji danych?

Rozwiązania chmurowe dedykowane firmom to usługi, które umożliwiają przechowywanie i przetwarzanie danych w nowoczesnej technologii zdalnego zarządzania informacjami. Rozwiązania te zmniejszają koszty związane z zakupem oraz utrzymaniem własnej infrastruktury informatycznej. W efekcie technologia chmurowa pomaga w uzyskaniu elastyczności oraz szybkości dostępu do danych.

Infrastruktura sieciowa z awaryjnym podtrzymywaniem zasilania to system zapewniający ciągłość funkcjonowania sieci w przypadku awarii. System ten umożliwia uniknięcie bądź redukcję przerw w dostępie do plików bądź aplikacji, a ponadto ogranicza ryzyko utraty danych.

Wirtualizacja systemów to technologia pozwalająca na uruchamianie wielu wirtualnych maszyn na jednym fizycznym serwerze. Celem jest zwiększenie wydajności i elastyczności systemów informatycznych oraz zmniejszenie kosztów związanych z ich utrzymaniem.

Serwery pocztowe z zaawansowanymi filtrami antyspamowymi to rozwiązania służące do ochrony skrzynek pocztowych przed spamem, mogącym zawierać szkodliwe treści. Dzięki zaawansowanym filtrom, wszystkie wiadomości są automatycznie sprawdzane, a spam odfiltrowywany.

Migracja serwerów to proces przenoszenia danych i aplikacji z jednego serwera na inny, np. w celu zwiększenia wydajności lub rozszerzenia możliwości ich funkcjonowania.

Ile kosztują usługa Transmisji danych?

Proces wyceny usług transmisji danych polega na ustaleniu realnych potrzeb i oczekiwań Klienta, ocenie ryzyka związanego z systemami informatycznymi w jego organizacji, określeniu zakresu świadczonych usług, oszacowaniu kosztów związanych z ich świadczeniem, a finalnie utworzeniu oferty.

Wycena usługi wsparcia IT, może być uzależniona od wielu różnych czynników, takich jak:

  • Rodzaj świadczonych usług – ma znaczący wpływ na ich koszty. Modernizacja jest zazwyczaj tańsza niż projektowanie i wdrożenie zupełnie nowych rozwiązań informatycznych;
  • Złożoność usług – im bardziej skomplikowane są świadczone usługi, tym więcej czasu i zasobów będzie trzeba poświęcić na ich wykonanie, co z kolei przełoży się na wyższy koszt;
  • Poziom ryzyka – wyższe ryzyko związane z przetwarzaniem danych, może wymagać bardziej szczegółowej i częstszej obsługi, co przełoży się na wyższy koszt;
  • Wielkość firmy – wycena usług transmisji danych, może być uzależniona od wielkości organizacji Klienta. Dla dużego przedsiębiorstwa z wieloma użytkownikami i skomplikowanymi systemami informatycznymi koszt usług może być wyższy niż w przypadku małej firmy.

Podsumowując, proces wyceny usług transmisji danych polega na ustaleniu potrzeb klienta, ocenie ryzyka, określeniu zakresu świadczonych usług, oszacowaniu kosztów i utworzeniu oferty. Wycena jest uzależniona od rodzaju i złożoności usług, poziomu ryzyka oraz wielkości firmy klienta.

Jak wygląda przebieg współpracy?

1

Audyt informatyczny

Wraz z naszymi Partnerami przeprowadzamy audyt informatyczny potrzeb naszego Klienta. Gromadzimy niezbędne informacje w celu opracowania korzystnego rozwiązania.

2

Wybór właściwego Partnera(ów)

Wybieramy Eksperta lub tworzymy zespół Ekspertów, którzy dzięki doświadczeniu oraz wiedzy, są w stanie sprostać wyzwaniu realizacji usług(i) na najwyższym możliwym poziomie.

3

Realizacja usługi informatycznej

Nasi Partnerzy wdrażają adekwatną do wymagań technologię. Jeśli projekt wymaga większego zaangażowania personelu, dobieramy do jego realizacji kolejnych Ekspertów.

4

Rozliczenie projektu

Wraz z Partnerami rozliczamy zakres prac, bazując na pierwotnych ustaleniach. Jeśli usługa wymaga administracji, nasi Partnerzy mogą zobowiązać się do długotrwałej współpracy.

Wyślij do nas zapytanie ofertowe

Oben Digital & Technologie

No posts