Automatyzacja

Celem automatyzacji jest częściowe lub pełne zastąpienie powtarzalnych zadań wykonywanych przez pracowników technologią cyfrową. W efekcie firmy wdrażające automatyzację obniżają koszty prowadzenia działalności przy jednoczesnym wzroście wydajności i precyzji.

Automatyzacja

Celem automatyzacji jest częściowe lub pełne zastąpienie powtarzalnych zadań wykonywanych przez pracowników technologią cyfrową. W efekcie firmy wdrażające automatyzację obniżają koszty prowadzenia działalności przy jednoczesnym wzroście wydajności i precyzji.

Jak możemy Ci pomóc?

Automatyzacja to proces polegający na umożliwieniu maszynom wirtualnym przejęcie i wykonywanie określonych czynności. Obszarami, w których najczęściej wykorzystuje się automatyzację są: marketing, sprzedaż, IT, HR i wiele innych. To skuteczny sposób na zwiększenie efektywności i oszczędności czasu w biznesie.

Poniżej przedstawione są przykładowe zastosowania automatyzacji dla różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa:

  • Produkcja – dzięki zastosowaniu automatyzacji procesów produkcyjnych, można przyspieszyć tempo produkcji i jednocześnie poprawić jakość wyrobów, a także zredukować koszty związane z zatrudnieniem pracowników;
  • Obsługa klienta – tego rodzaju automatyzacja może pomóc w szybszym i bardziej skutecznym rozwiązywaniu problemów klientów, poprawiając tym samym ich doświadczenia związane z działem obsługi;
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi – automatyzacja procesów związanych z rekrutacją, szkoleniem i oceną pracowników, może znacznie usprawnić działania HR i pomóc w zatrudnieniu najlepszych kandydatów;
  • Logistyka – automatyzacja procesów związanych z dostawami i magazynowaniem może pomóc w zoptymalizowaniu procesów logistycznych, co przyczyni się do szybszej i bardziej efektywnej obsługi klientów;
  • Marketing – automatyzacja procesów marketingowych, takich jak analiza danych klientów, personalizacja komunikacji i automatyczna kampania marketingowa, może pomóc w poprawie jakości komunikacji z Klientami oraz w zwiększeniu efektywności działań marketingowych;
  • Sprzedaż – automatyzacja procesów sprzedaży, takich jak zarządzanie danymi klientów, analiza danych sprzedażowych i automatyczne wysyłanie ofert, może pomóc w usprawnieniu procesów sprzedażowych i w zwiększeniu sprzedaży;
  • IT i infrastruktura – automatyzacja procesów IT i zarządzania infrastrukturą informatyczną może pomóc w szybszym i bardziej skutecznym zarządzaniu zasobami IT, takimi jak serwery, sieci i aplikacje, co z kolei może zwiększyć wydajność pracy;
  • Bezpieczeństwo i ochrona danych – automatyzacja procesów związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych, takich jak monitorowanie sieci, zarządzanie certyfikatami i raportowanie incydentów, może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa danych i w zminimalizowaniu ryzyka cyberataku;
  • Dział HR – automatyzacja procesów HR, takich jak weryfikacja kandydatów, harmonogramowanie spotkań rekrutacyjnych i onboarding nowych pracowników, może pomóc w usprawnieniu procesów rekrutacyjnych i zminimalizowaniu ryzyka popełnienia błędów;
  • E-commerce – Automatyzacja procesów e-commerce, takich jak obsługa zamówień, dostawa i zarządzanie magazynami, może pomóc w zwiększeniu sprzedaży i poprawie doświadczeń klientów.

To tylko niektóre z zastosowań automatyzacji w przedsiębiorstwach, które przynoszą korzyści w postaci m.in. usprawnień procesów, zmniejszenia kosztów, zwiększenia efektywności i poprawie doświadczeń klientów.

Na czym polega usługa Automatyzacji?

Oferowana przez nas usługa automatyzacji, oparta jest na łączeniu zróżnicowanych aplikacji w celu utworzenia automatycznych procesów realizowanych cyklicznie lub po wykryciu odpowiedniego zdarzenia. W tym celu wykorzystujemy szereg dedykowanych narzędzi, za pośrednictwem których, jesteśmy w stanie tworzyć łańcuchy powiązań pomiędzy aplikacjami zewnętrznymi z różnorodnych kategorii.

Nasi Partnerzy kreują przepływy pracy, integrują procesy, łączą aplikacje, automatyzują monotonne zadania i kreują rozwiązania na miarę potrzeb naszych Klientów. Obsługują oni integracje od najprostszych do bardziej złożonych projektów. Przykładem wyżej wymienionego rozwiązania, jest np. automatyczny system generowania i dystrybucji materiałów promocyjnych w wielu kanałach na kilkudziesięciu platformach społecznościowych.

Ile kosztują usługa Automatyzacji?

Cena usługi automatyzacji określana jest w sposób indywidualny. Na jej wysokość wpływ ma przede wszystkim zakres wymaganych działań, wielowątkowość procesów będących przedmiotem automatyzacji, koszty subskrypcji usług zewnętrznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, zakres i okres wsparcia technicznego oraz ilość i złożoność danych wejściowych. W celu prawidłowego określenia wytycznych niezbędna jest analiza projektu, przygotowywana po dokonaniu niezbędnych ustaleń w bezpośrednim kontakcie z Klientem.

Jak wygląda przebieg współpracy?

1

Audyt informatyczny

Wraz z naszymi Partnerami przeprowadzamy audyt informatyczny potrzeb naszego Klienta. Gromadzimy niezbędne informacje w celu opracowania korzystnego rozwiązania.

2

Wybór właściwego Partnera(ów)

Wybieramy Eksperta lub tworzymy zespół Ekspertów, którzy dzięki doświadczeniu oraz wiedzy, są w stanie sprostać wyzwaniu realizacji usług(i) na najwyższym możliwym poziomie.

3

Realizacja usługi informatycznej

Nasi Partnerzy wdrażają adekwatną do wymagań technologię. Jeśli projekt wymaga większego zaangażowania personelu, dobieramy do jego realizacji kolejnych Ekspertów.

4

Rozliczenie projektu

Wraz z Partnerami rozliczamy zakres prac, bazując na pierwotnych ustaleniach. Jeśli usługa wymaga administracji, nasi Partnerzy mogą zobowiązać się do długotrwałej współpracy.

Wyślij do nas zapytanie ofertowe

Oben Digital & Technologie

No posts