Administracja IT

Nasi Partnerzy zarządzają infrastrukturą IT dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. W pierwszej kolejności przeprowadzają audyt i na jego podstawie dobierają właściwe rozwiązania technologiczne. Następnie projektują, wdrażają, administrują i rozbudowują poszczególne komponenty.

Administracja IT

Nasi Partnerzy zarządzają infrastrukturą IT dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. W pierwszej kolejności przeprowadzają audyt i na jego podstawie dobierają właściwe rozwiązania technologiczne. Następnie projektują, wdrażają, administrują i rozbudowują poszczególne komponenty.

Jak możemy Ci pomóc?

Dla większości mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw utrzymanie wewnętrznej infrastruktury IT stanowi element niebędący podstawową działalnością ich firmy. Nasi Partnerzy specjalizujący się w różnorodnych obszarach IT są gotowi do obsługi części lub całości infrastruktury informatycznej. Do ich głównych obowiązków należy m.in. administracja, rozwój i optymalizacja struktury cyfrowej.

Na czym polega Administracja IT?

Administracja IT to proces zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz usługami IT w organizacji. Może ona obejmować takie zadania jak:

  • Instalacja, konfiguracja czy aktualizacja oprogramowania i sprzętu komputerowego;
  • Nadzór nad sieciami komputerowymi, w tym sieciami lokalnymi (LAN) i sieciami rozległymi (WAN);
  • Zabezpieczenie sieci i danych przed atakami cybernetycznymi i innymi zagrożeniami;
  • Wsparcie dla użytkowników w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem lub sprzętem;
  • Monitorowanie i utrzymanie systemów IT oraz zapewnianie wymaganego poziomu dostępności i niezawodności.

Nasi Partnerzy mają doświadczenie w pracy z różnymi technologiami informatycznymi. Potrafią dostosować je do zróżnicowanych potrzeb Klientów. Ponadto posiadają oni rozległe umiejętności z zakresu planowania, wdrażania i zarządzania administracją IT.

Ile kosztuje usługa Administracji IT?

Wycena usług administracji IT bazuje na określeniu ich zakresu, potrzeb i wymagań organizacyjnych, a następnie oszacowaniu kosztów związanych z ich przygotowaniem oraz wdrożeniem. Proces ten wymaga dokładnej analizy wszystkich elementów, w tym zakresu usług oraz ich kosztów. Najważniejsze jest jednak to, że jeszcze przed podpisaniem umowy budżet odzwierciedla pełną i ostateczną wycenę usługi. Zatem wszelkie koszty przeprowadzonych działań znane są z góry. Mogą się one zmieniać wyłącznie w sytuacji, gdy projekt wymaga wdrożenia dodatkowych działań, które na początku nie zostały ustalone, a które są niezbędne dla prawidłowości oraz efektywności działań.

Jak wygląda przebieg współpracy?

1

Audyt informatyczny

Wraz z naszymi Partnerami przeprowadzamy audyt informatyczny potrzeb naszego Klienta. Gromadzimy niezbędne informacje w celu opracowania korzystnego rozwiązania.

2

Wybór właściwego Partnera(ów)

Wybieramy Eksperta lub tworzymy zespół Ekspertów, którzy dzięki doświadczeniu oraz wiedzy są w stanie sprostać wyzwaniu realizacji usług(i) na najwyższym możliwym poziomie.

3

Realizacja usługi informatycznej

Nasi Partnerzy wdrażają adekwatną do wymagań technologię. Jeśli projekt wymaga większego zaangażowania personelu, dobieramy do jego realizacji kolejnych Ekspertów.

4

Rozliczenie projektu

Wraz z Partnerami rozliczamy zakres prac, bazując na pierwotnych ustaleniach. Jeśli usługa wymaga administracji, nasi Partnerzy mogą zobowiązać się do długotrwałej współpracy.

Wyślij do nas zapytanie ofertowe

Oben Digital & Technologie

No posts